Het Pajottenland is een uniek kleinschalig landschap, maar ook hier worden de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar.

Hoe maken we ruimte voor hernieuwbare energie in dit rijke maar kwetsbare landschap? En hoe maken we de brug naar lokaal eigenaarschap over deze belangrijke transitie?

Het team Endeavour-LAMA-ZES-BURA ging samen met de provincie, het Regionaal Landschap, Pajopower en 10 gemeenten op zoek naar de draagkracht van het landschap en kansen voor hernieuwbare energie.

Met behulp van interviews, energieanalyses, scenario’s en participatiemomenten werd op 18 september 2019 een eerste gemeentelijk ambitiekader ondertekend door de Deputatie en 10 deelnemende gemeentes.

In de maanden daarna ging het team op zoek naar een ideale mix tussen hernieuwbare energiebronnen met bijhorende randvoorwaarden, spelregels en roadmaps.

Waar
Pajottenland
Wanneer
2018 - 2020
Voor
Provincie Vlaams-Brabant
Met
LAMA landscape architects - Zero Emission Solutions - BURA
Team
Jakob, Tim