Verschillende Vlaamse entiteiten ondersteunen lokale overheden die hun buurten willen verduurzamen met zaken zoals de klimaatbestendigheid, de groen-blauwe dooradering, het sociaal weefsel, de toeganke­lijke inrichting, het STOP principe,…

Deze entiteiten hebben elk hun eigen focus en hun eigen sterke en zwakke punten. LNDW zoekt hoe deze instanties van elkaar kunnen leren, en zo de lokale versterking van buurten naar een hoger niveau te tillen.

Samen met het agentschap Binnenlands Bestuur werden 4 trajecten gekozen: de stadsvernieuwingspro­jecten van het agentschap Binnenlands Bestuur, het dorpen­beleid van de Vlaamse Landmaatschappij, de klimaatwijken van Labo Ruimte en de impulsprojecten van het departement Ruimte.

In dit traject werd in vier gerichte workshops ingegaan op het aanbod van de Vlaamse Overheid richting lokale besturen en werd een ‘veld-scan’ georganiseerd om de vragen van lokale initiatiefnemers te schetsen.

Op basis hiervan werden verbanden gelegd tussen de uitkomsten van de Vlaamse workshops en lokale scans en werden verschillende terugkerende situaties geïdentificeerd waarop de Vlaamse overheid haar ondersteuningsprogram­ma’s kan organiseren.

Waar
Vlaanderen
Wanneer
2018 - 2019
Voor
Departement Kanselarij en Bestuur
Team
Jakob, Seppe